Technology in Biomaterials

Hem dissenyat una web de llançament per Technology in Biomaterials per anunciar el seu nou producte Techbiomat Bone.

En una primera fase, per tal de fer un llançament ràpid i ben eficaç, hem publicat una One Page per explicar de manera fàcil i intuïtiva qui són, què fan, i què ofereixen al seu target: el sector odontològic.

El projecte continua i ara seguim treballant per publicar la web completa i a nivell internacional 🌐💻

Us mantindrem informats!

Client: Technology in Biomaterials
Número de cafès: 42
Intercanvi de correus: 25 emails
WEB // IDENTITAT VISUAL // ONEPAGEWEB //  UX // UI  // DISSENY DIGITAL