Pich Architects

Estudi d’arquitectura sostenible a Barcelona

Ens hem endinsat de ple en la arquitectura sostenible i hem redissenyat la codificació dels recursos gràfics de l’estudi. Un codi iconogràfic que representa els sistemes que utilitzen en els seus projectes.

Geometria, simetria i minimalisme han estat el punt de partida per redissenyar cada icona i crear un estil gràfic que unifiqués tot el conjunt. Color i forma ens han servit per categoritzar els diferents recursos, i diferenciar-los de manera ràpida i intuïtiva.

L’estudi ha evolucionat la gràfica per crear nous conceptes i icones, seguint la línia plantejada per TambiénNo.

 

Client: PichArquitetcts – PichAguilera
Número de cafès: 12
Intercanvi de correus: 18 emails

 

INFOGRAFIA // GRÀFIC // ICON // VECTOR