Grafics

Hem creat per GRAFICS la marca inspirada en el panot de la ciutat comtal. Aplicant els colors de la quadricromia CMYK, propis del sector de les impremtes, a tot el seu branding, materials corporatius i web.

La bona impressió importa 🖨️🍀

 

 

Client: Gràfics
Número de cafès: 34
Intercanvi de correus: 43 emails

 

DISSENY GRÀFIC  //  DISSENY WEB  //  BRANDING //  PAPELERIA