Fiatc Seguros

Memòria anual digital

Hem treballat per la Mútua d’Assegurances i Reassegures FIATC en el disseny de les memòries anuals i els informes de comptes de 2022. Per primer any, han passat de centrar-se en el format imprès, per apostar fort pel format digital i interactiu, d’acord amb les últimes tendències de comunicació i responsabilitat mediambiental.

Per una banda, hem mantingut en format PDF les dues publicacions (l’Informe Anual i l’EINF) i paginació dels anys anteriors, dirigides bàsicament al format PDF digital, per tal de complir amb les necessitats de comunicació, transparència, i també per la junta anual, on sí que s’han imprès unes poques unitats.

Per altra banda, aquesta primera vegada hem treballat en el traspàs de format a una adaptació web. Cosa que ens ha obligat a tots a replantejar el perquè i el com d’aquest recull d’informació i documentació. Un procés que ha requerit una sintetització i jerarquització de continguts a més de replantejar l’experiència final i les possibilitats d’aquest nou format.

 

Client: Caps: FIATC Mutua de Seguros y Reaseguros
Número de cafès: 11
Intercanvi de correus: 27 emails

 

WEB // INFOGRAFIES // INTERACTIUS // DISSENY EDITORIAL // PDF DIGITAL